La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de Jordi Alcazar Rodriguez, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegit només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en un fitxer i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant la nostra entitat. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'empleat o l'agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça a dalt esmentada. Gràcies